Elk jaar overlijden in Nederland zo'n 11 mensen door koolmonoxidevergiftiging en worden gemiddeld 150 mensen in een ziekenhuis opgenomen na vergiftiging door koolmonoxide. Bijna de helft van alle ongevallen met koolmonoxide gebeurt met een cv-installatie die vaak modern is en goed onderhouden. Met oude geisers of slecht onderhoud hebben de ongevallen vaak niets te maken.
Iedereen die in een huis woont met een verbrandingstoestel, zoals een kachel, geiser, cv of combiketel loopt risico op koolmonoxidevergiftiging. Dat voelt in eerste instantie als een beginnend griepje: je krijgt hoofdpijn, wordt misselijk, moet overgeven en bent moe. Ook verwardheid en een te snelle hartslag kunnen optreden. Verdere blootstelling aan het gas kan bewusteloosheid, blijvende hersenschade of zelfs de dood tot gevolg hebben.
Je kunt er thuis eenvoudig voor zorgen dat je geen gevaar loopt, maar dan moet je wel weten hoe. Ventileer jij je huis voldoende? Weet jij bijvoorbeeld of jouw verbrandingstoestel goed functioneert? Heb je een CO-melder in huis opgehangen? Voorkom koolmonoxidevergiftiging

DOE DE TEST >>>>

 

https://koolmonoxide.brandweer.nl/test/

 

 

Meer senioren slachtoffer brandongevallen

13 januari 2016

Veel meer ouderen worden in de toekomst slachtoffer van brand, als er geen maatregelen worden genomen, stelt het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Door de vergrijzing en doordat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, neemt het aantal dodelijke slachtoffers door een brandongeval in 2030 met 62% toe ten opzichte van het gemiddelde in de periode 2008-2013.

 

Over de jaren 2008 t/m 2013 waren er gemiddeld 32,5 slachtoffers van een onopzettelijke fatale woningbrand. Gemiddeld 14 van deze slachtoffers waren 65 jaar of ouder. In 2030 zullen ongeveer 23 slachtoffers van 65 jaar en ouder overlijden ten gevolge van een fatale woningbrand. Het totaal aantal slachtoffers onder de 65-plussers zal dus met 9 slachtoffers toenemen.

Maatregelen

Het IFV concludeert in een recent verschenen rapport dat maatregelen nodig zijn. ‘Drie oplossingsrichtingen komen in dit rapport naar voren’, aldus René Hagen, lector Brandpreventie bij de Brandweeracademie van het IFV. ‘Voorlichting over het voorkomen van brand en de ontvluchtingsmogelijkheden, het aanscherpen van wet- en regelgeving en het toepassen van technische voorzieningen om brand te voorkomen of te beperken.

Hieronder is een presentatie over woning veilligheid van Woonpunt

Bekijk deze diashow zorgvuldig.

Want veilligheid begint bij u zelf