Alle artikelen op deze pagina zijn afkomstig van de site van de woonbond.

Kom naar de Landelijke Huurdersdag

26 augustus 2016

De Woonbond opent (zijn) deuren op de Landelijke Huurdersdag op 8 oktober. Huurders en huurdersorganisaties kunnen in de Rijtuigenloods in Amersfoort de Huurders Express nemen langs tal van leuke en leerzame haltes.

Huurdersdag 2015

Er zijn huurcolleges over actuele thema's, een college tour Volkshuisvesting met Peter Boelhouwer en Ineke van Gent, en workshops over het schrijven van persberichten en nieuwsbrieven.

Actuele huurcolleges

Er zijn huurcolleges over actuele thema's, bijvoorbeeld over het huurbeleid 2017. Huurdersorganisaties gaan dit jaar voor het eerst in het najaar al in gesprek met de verhuurder over het huurbeleid voor volgend jaar. In 2017 geldt de huursombenadering, waarbij de totale som van alle huurprijzen van een corporatie maximaal 1% boven inflatie mag stijgen. De huurverhoging bij een opnieuw verhuurde woning (mutatie) valt ook binnen deze grens, waardoor er in het najaar al afspraken gemaakt moeten worden over het huurbeleid.

Politiek debat

Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur, is er ook veel ruimte voor politiek in het programma. In de ochtend is er een politiek debat over de toekomst van huren in Nederland. Verder is er een informatiemarkt en is er natuurlijk uitgebreid de kans met mede- huurders en huurdersorganisaties te spreken tijdens de lunch en de borrel. Zie hier het gehele programma (externe link).

50% korting voor leden

De Landelijke Huurdersdag is bedoeld voor alle huurders in Nederland, zowel uit de sociale als de geliberaliseerde (vrije) sector. Hier kunt u kaartjes kopen (externe link). Persoonlijke leden van de Woonbond én huurders die lid zijn van bewonersorganisaties die bij de Woonbond zijn aangesloten kunnen gebruikmaken van een speciale kortingscode. Bent u lid en heeft u nog geen kortingscode? Vul het aanvraagformulier kortingscode in.

Woningzoekenden in de knel door hoge huren

25 augustus 2016

Een betaalbaar huurhuis vinden wordt steeds moeilijker. Dat merken starters die in de vrije sector naar een woning zoeken, maar ook gezinnen die op de wachtlijst staan voor sociale huur. Over de hele linie zijn huurwoningen schaars en duur.

Starters staan er beroerd voor, concludeerde Dagblad Trouw deze week. Wie net teveel verdient voor sociale huur krijgt geen hypotheek voor een koopwoning en komt ook in de vrije sector niet aan bod. Vrijesectorverhuurders stellen inkomenseisen waar je niet aan kunt voldoen of bieden woningen aan die je niet kunt betalen. Daarbij krijgen huurders die de financiële stabiliteit van een vast arbeidscontract kunnen bieden voorrang. Flexwerkers en uitzendkrachten komen er nauwelijks tussen.

Herkenbaar beeld

De Woonbond herkent dit beeld. Bij het Meldpunt Huuralarm van de Woonbond melden zich dagelijks woningzoekenden die op de huurmarkt buiten de boot vallen. Ze zijn 'te arm' om aan de inkomenseisen in de vrije sector te voldoen, maar met precies datzelfde inkomen 'te rijk' om sociaal te mogen huren. Het gaat dan niet alleen om starters met flexwerk of een uitzendbaan, maar ook om herstarters die na een relatiebreuk een woning zoeken. Of om senioren die willen doorstromen naar een betaalbaar appartement.

Ook woningzoekenden sociale sector klem

Uit de meldingen wordt duidelijk dat woningzoekenden die wél in aanmerking komen voor sociale huur net zo klem zitten. Wie een te laag inkomen heeft om de duurdere sociale huurwoningen te mogen huren ervaart dat er nauwelijks betaalbaar aanbod is. De prijstechnisch 'passende' woningen die je wél mag huren worden maar mondjesmaat aangeboden, staan vaak in mindere wijken, zijn te klein voor een gezin of zo slecht geïsoleerd dat de woonlasten alsnog hoog uitpakken. En de wachtlijsten zijn enorm.

Sociale huur voor velen te duur

De groep woningzoekenden met net voldoende inkomen om de duurste sociale huurwoningen te mogen huren heeft iets meer keuzevrijheid, maar kan de gevraagde huurprijzen nauwelijks opbrengen. Met een gezinsinkomen van 31 duizend per jaar verdien je te veel voor huurtoeslag. Het is dan bijna niet mogelijk om een kale huur van rond de 700 euro te betalen. Vooral in gebieden met woningnood zijn dit gebruikelijke huurprijzen voor vrijkomende sociale huur. Als je hetzelfde huis zou kunnen kopen zouden je woonlasten in veel gevallen lager uitpakken, omdat je dan een beroep kunt doen op hypotheekrenteaftrek. Maar kopen gaat juist niet omdat je door je lage inkomen of hoge leeftijd geen hypotheek kunt krijgen.

Huren moet goedkoper

De Woonbond concludeert dat huren voor velen te duur is geworden. Er is dringend behoefte aan betaalbare huurwoningen, in de sociale sector én daarbuiten. Huren moet over de hele linie goedkoper. Daarnaast moet de ongelijke behandeling van huurders en huiseigenaren worden aangepakt. Betaalbaar wonen moet geen recht zijn dat alleen voor door de overheid gesteunde huiseigenaren geldt.

Huurtoeslag over 2015 aanvragen

23 augustus 2016

Had u in 2015 recht op huurtoeslag, maar heeft u over dat jaar nog geen huurtoeslag aangevraagd? U heeft nog tot 1 september de tijd om huurtoeslag over  2015 aan te vragen. Daarna kan het niet meer.

Eurobiljet in puzzelstukjes
 

De huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurlasten voor huurders met een laag inkomen. Om te bepalen of u recht heeft op huurtoeslag, kijkt de Belastingdienst naar uw jaarinkomen, vermogen, (de huurprijs van) uw woning, de samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd.

Inkomen en vermogen

De inkomensgrenzen voor huurtoeslag lagen in 2015 ongeveer op € 22.000 (eenpersoonshuishouden) of € 30.000,- (meerpersoonshuishouden). Voor jongeren onder de 23 jaar gelden lagere inkomensgrenzen. Het vermogen (spaargeld) dat u op 1 januari 2015 had mag niet hoger zijn dan € 21.330 per persoon. Voor ouderen in de AOW-leeftijd gold in 2015 een hogere vermogensvrijstelling.

Type woning en huurprijs

Om huurtoeslag te kunnen krijgen, moet u in een zelfstandige huurwoning wonen. Voor kamers is geen toeslag mogelijk. Verder geldt dat de huurprijs van uw woning niet hoger mag zijn dan de huurtoeslaggrens van €710,68. Voor jongeren tot 23 geldt dat de huurprijs niet hoger mag zijn dan € 403,06.

Kom voor 1 september in actie

Heeft u in 2015 géén huurtoeslag gekregen en had u daar gezien uw jaarinkomen en overige voorwaarden wel recht op?  Vraag dan vóór 1 september alsnog toeslag aan. Na 1 september is het niet meer mogelijk om toeslag aan te vragen over 2015. 

Proefberekening en aanvragen

De website van de Belastingdienst biedt een rekentool (externe link) waarmee u –anoniem- een proefberekening kunt maken. Na het invoeren van een aantal gegevens ziet u of u huurtoeslag kunt krijgen en zo ja,  om welk bedrag het dan gaat. Vervolgens kunt u met Mijn Toeslagen toeslag aanvragen.

Groot tekort sociale huurwoningen

13 juli 2016

Er zijn te weinig sociale huurwoningen. Het aanbod krimpt en de vraag naar betaalbare sociale huurwoningen neemt juist toe.

Handen bouwen aan eurohuisje
De Woonbond, VNG en Aedes lieten gisteren een duidelijk signaal horen bij het tv-programma EenVandaag. ‘Het aantal sociale huurwoningen krimpt, er zijn er nu gewoon te weinig,’ aldus Ronald Paping van de Woonbond.

Minder aanbod maar meer vraag

In de periode 2009-2015 zijn er in de corporatiesector 262.400 sociale huurwoningen verdwenen. Door verkoop, sloop en liberalisatie. De vraag naar sociale huurwoningen neemt juist toe. Door de negatieve inkomensontwikkeling van mensen de afgelopen jaren, maar ook doordat statushouders een woning nodig hebben en GGZ-patiënten en ouderen langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen, neemt de vraag toe. De organisaties gaven aan dat de verhuurderheffing moet worden afgeschaft zodat corporaties meer kunnen investeren.

Verhuurderheffing

Minister Blok gaf toe dat er op veel plaatsen in Nederland een tekort aan sociale huurwoningen is. Maar volgens de minister kunnen corporaties, ook met de verhuurderheffing, genoeg bijbouwen. De verslaggever wees Blok er op dat de woningen ook verduurzaamd moeten worden en waar nodig de huren omlaag moeten, en elke euro maar één keer uitgegeven kan worden. 'Wij vinden dat de verhuurderheffing moet worden afgeschaft, of op zijn minst dat het budget in de sector blijft en kan worden besteed in die regio’s waar het nodig is,' aldus Jop Fackeldey namens de VNG. 'Ik erger me kapot, want het is kortzichtig en onverstandig beleid,' reageert Marc Calon van Aedes. 

Brede maatschappelijke oproep tegen heffing

Op de vraag wat Blok doet met de brede maatschappelijke oproep (van FNV tot VNO NCW) om de verhuurderheffing af te schaffen zodat de huren omlaag kunnen waar dat nodig is, en corporaties meer kunnen investeren, bleef de minister het antwoord schuldig.

Hogere huren zorgen niet voor doorstroming

7 juli 2016

Het aantal zogenaamde ‘goedkope scheefwoners’, huishoudens met een modaal inkomen in een sociale huurwoning, is met een kwart afgenomen tussen 2012 en 2015. Dat komt alleen niet door de inkomensafhankelijke huurverhoging die hiervoor in het leven is geroepen. Dat blijkt uit een evaluatie die minister Blok gisteren naar de Tweede kamer stuurde.

Huisje op stapel munten
De afname van het aandeel goedkope scheefwoners komt vooral door de strengere toewijzingseisen voor een huis in de sociale sector.

Forse huurverhogingen

De Woonbond wijst  erop dat veel middeninkomens niet kunnen doorstromen, omdat ze onvoldoende verdienen voor de vrije sector en niet in aanmerking komen voor een hypotheek. Paping: ‘Deze mensen krijgen wel jaar op jaar een forse huurverhoging om ze uit hun woning te pesten, maar kunnen nergens heen.’ Het NIBUD gaf bij een hoorzitting over de verhuurderheffing vorige week nog aan dat ook middeninkomens moeite hebben de huren in de sociale sector op te brengen. Veel huishoudens met een bruto (gezins)inkomen vanaf  €34.000 per jaar (netto ongeveer € 1800 per maand) moesten de afgelopen jaren een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging betalen.

Lage inkomens ook de klos

Met de invoer van de inkomensafhankelijke huurverhoging, is ook de huurverhoging voor lage inkomens verhoogd. Zij konden de afgelopen jaren een huurverhoging van 1,5% bovenop  inflatie krijgen. Het aantal huurders met een te hoge huur voor hun inkomen is tussen 2009 en 2015 fors toegenomen, van 8 naar ruim 18% van de huurders. Zo'n 522.000 hurende huishoudens hebben een huurwoning waarvan de huur te hoog is, blijkt uit cijfers van  het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huurders kritisch over scheefwoonaanpak

In kader van het onderzoek zijn huurders geïnterviewd. Veel huurders geven aan het onterecht te vinden om als scheefwoner te worden weggezet. ´We hebben nu al moeite met rondkomen, wonen in een buurt met overlast en worden gezien als scheefhuurder, echt belachelijk.’ Ook op de noodzaak om doorstroming te stimuleren is kritiek ‘Ik woon hier al vele jaren met plezier. Ik heb zelf ook geld in de woning gestoken en heb absoluut geen geld om te verhuizen en een hogere huur te betalen.’

Onrechtmatig doorgeven van inkomensgegevens

In evaluatie is geen aandacht voor het feit dat de Belastingdienst in de periode van 2013 tot en met 2015 onrechtmatig inkomensgegevens gedeeld heeft van huurders. Dit bleek uit een uitspraak van de Raad van State in februari dit jaar. Het doorgeven van inkomensgegevens was in strijd met privacywetgeving. Met een wetswijziging is dit voor de huurverhoging in 2016 aangepast. Het doel van de maatregel -meer doorstroming-  is in ieder geval niet bereikt.

Huurders voeren actie tegen huurdersbelasting

5 juli 2016

Tientallen huurders boden vandaag op het Plein in Den Haag een oproep aan de Tweede Kamer aan om tegen de huurdersbelasting te stemmen. Morgen debatteert de Kamer over de verhuurderheffing, een heffing die verhuurders betalen over de waarde van hun sociale woningen.

Actie tegen de huurdersbelasting. Huurders dienen bezwaar in bij ministerie van Financiën.

Een dag voor het Kamerdebat lieten huurders een duidelijke oproep horen.

Blauwe envelop voor Tweede Kamer

Huurders boden een grote blauwe envelop aan met daarop de tekst 'Stem tegen de huurdersbelasting'. Huurders betalen voor de heffing via hogere huren. De huren zijn daardoor de afgelopen jaren enorm gestegen. Daarnaast kunnen corporaties door de heffing minder investeren in nieuwbouw, wat leidt tot langere wachtlijsten.

Onrechtvaardige belasting

'De heffing is bedoeld om een gat in de begroting te dichten, en is daarmee een onrechtvaardige belastingmaatregel waar alleen huurders en woningzoekenden voor opdraaien,' aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. 'Een lastenverzwaring voor de zwakste schouders. Deze huurdersbelasting moet gewoon van tafel.' Dit jaar bedraagt de heffing zo'n 1,6 miljard euro.

Bezwaar tegen de huurdersbelasting

Eerder deden de activisten blauwe 'bezwaarenveloppen' op de post bij het ministerie van Financiën, om duidelijk te maken dat de heffing een belastingmaatregel betreft.

Vernieuwde subsidie voor verduurzaming huurwoningen

30 juni 2016

Vanaf 1 juli is het eenvoudiger voor woningcorporaties om bij de Rijksoverheid subsidie aan te vragen voor verduurzaming van hun woningvoorraad. Huurders kunnen hun verhuurder hierop wijzen. Dit is dé kans om woningen met een slecht energielabel op te laten knappen.

Groen wonen
 

De subsidie ‘Stimuleringsregeling energieprestatie huursector' (STEP) is bedoeld voor het energiezuiniger maken van bestaande huurwoningen en komt voort uit het Energieakkoord (2013). Er is voor woningcorporaties voldoende budget en tijd beschikbaar om een aanvraag te doen. Momenteel is er nog ruim 300 miljoen euro beschikbaar.

Laat verhuurder gebruik maken van nieuwe regeling


De Woonbond hoopt dat corporaties veel gebruik gaan maken van de zogenoemde STEP- subsidie. Deze subsidie bestond al eerder maar was tijdelijk stilgelegd door onregelmatigheden bij aanvragen. Nu zijn de voorwaarden gewijzigd en kunnen dus opnieuw aanvragen worden gedaan. Huurders doen er dan ook goed aan er bij hun verhuurder op aan te dringen dat deze gebruik gaat maken van de nieuwe STEP-regeling.

Energierekening omlaag en wooncomfort omhoog


De Woonbond vindt dat corporaties te weinig werk maken van energiebesparing en verduurzaming van hun woningvoorraad. Als zij niet meer gaan investeren dan ze nu doen, dan halen we de doelstellingen niet die zijn afgesproken in het Convenant Energiebesparing en het Energieakkoord. Voor de Woonbond is dat onacceptabel. Daarom is deze aangepaste stimuleringsregeling goed nieuws. Concreet betekent het namelijk meer geld voor extra investeringen. Door energiebesparende maatregelen in woningen gaat de energierekening omlaag en het wooncomfort omhoog.

Wijzigingen puntenstelsel slecht voor huurders

23 juni 2016

De Woonbond is tegen de wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel die minister Blok snel wil doorvoeren. Het gaat om extra punten voor kleine nieuwbouwwoningen in Amsterdam en Utrecht en omgeving, en om extra punten bij renovaties.

Bouw huis in wording
 

Na een wijziging van het woningwaarderingsstelsel (WWS) in 2015 wil minister Blok het WWS nu opnieuw op een aantal punten veranderen. De wijzigingen in het Besluit huurprijzen woonruimte die hiervoor nodig zijn heeft hij onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd.

Blokhokken

Ten eerste wordt het WWS opgerekt voor kleine nieuwbouwwoningen (tot 40 m2) in Amsterdam en Utrecht. Zij krijgen extra punten. Uit het voorstel blijkt dat de maatregel voor ‘Blokhokken’ ook van kracht is in 38 gemeenten rondom beide steden. Als tweede wil de minister huurwoningen in de eerste vijf jaar na een renovatie per € 1.000,- investering 0,2 WWS-punten extra toekennen.

Absurd hoge huren

De Woonbond vindt beide aanpassingen schadelijk voor huurders. De bedoeling van het WWS is het voorkomen van schaarstehuren en dit principe zet Blok nu in Amsterdam en Utrecht, schaarstegebieden bij uitstek, overboord. Beleggers kunnen zo absurd hoge huren vragen voor minuscule studio’s met een bescheiden WOZ-waarde. Ook de wethouders van beide steden zijn tegen de aanpassing.

Lastig te controleren

Ook de extra punten bij renovatie vindt geen genade bij de Woonbond. Ze leiden namelijk tot dubbeltelling in het WWS. Bovendien is de maatregel omslachtig en lastig te controleren door huurders. En hij staat haaks op de vermindering van de regeldruk die in het regeerakkoord stond.

Monumenten

Als de minister toch bezig is met aanpassing van het WWS, pleit de Woonbond voor twee andere maatregelen. Allereerst de 50 punten voor een Rijksmonument en de opslag van 15% voor woonruimte in beschermde dorps- of stadsgezichten. Deze punten moeten volgens de Woonbond minimaal worden gehalveerd.

Aftrekpunten

Verder geeft de Woonbond in overweging aftrekpunten in te voeren voor woningen met een slecht energielabel (G). Die krijgen nu 0 punten. Aftrekpunten kan verhuurders stimuleren deze woningen energiezuiniger te maken.

Actie tegen huurdersbelasting

24 juni 2016

De Woonbond organiseert op 5 juli een prikactie tegen de verhuurderheffing. Door deze heffing zijn de huren gestegen, de wachtlijsten toegenomen en wordt er minder geïnvesteerd in nieuwbouw. Huurders en woningzoekenden betalen de prijs van deze heffing.

Huurders in actie
Huurders tijdens een Woonbondactie in Den Haag.
Foto: Woonbond

Minister Blok heeft deze week in zijn evaluatie laten weten de heffing te willen behouden. Wij willen de minister duidelijk maken dat we het hier als huurders en woningzoekenden niet mee eens zijn. De heffing is een onrechtvaardige huurdersbelasting en moet worden afgeschaft. Daarom houden we op 5 juli -een dag voordat de Tweede Kamer over de verhuurderheffing debatteert- een prikactie in Den Haag. 

Onrechtvaardige heffing

De Woonbond, VNG (vereniging van gemeenten) en Aedes (vereniging van verhuurders) deden eerder al een gezamenlijke oproep om de verhuurderheffing af te schaffen. Uit onafhankelijk onderzoek door onderzoeksinstituut COELO blijkt dat de heffing onrechtvaardig is. Het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen gaat voor deze heffing niet op. Het geld dat dankzij de heffing naar de staatskas vloeit wordt grotendeels opgebracht door huurders met een laag inkomen.

Doe mee en meld u aan! 

Wilt u op 5 juli meedoen aan de prikactie van de Woonbond? Via dit aanmeldformulier laat u weten dat u erbij bent. De actie start op dinsdag 5 juli om 12:15 uur in het centrum van Den Haag. Na aanmelding ontvangt u informatie over de plek waar we verzamelen. Ook houden we u per e-mail op de hoogte als de planning verandert en sturen we informatie over het actieplan.

Ontvang e-nieuws van de Woonbond

20 mei 2016

Wilt u iedere vrijdag ons nieuws in uw mailbox ontvangen? Op de hoogte blijven van wat de Woonbond voor huurders doet? Meld u aan voor e-nieuws van de Woonbond.  U bepaalt zelf welke nieuwsbrieven u ontvangt. Voor leden van de Woonbond zijn er extra opties.

 

Voor e-nieuws van de Woonbond hoeft u geen lid te zijn. Iedereen kan aanmelden. Maar als lid bent u wel in het voordeel.  U kunt dan ook nieuwsbrieven ontvangen die wij niet aan iedereen sturen.  Over hoe u als huurder uw recht kunt halen. Of over evenementen die wij speciaal voor onze leden organiseren.

Huurdersorganisaties

Zit u in het bestuur van een huurdersorganisatie of bewonerscommissie die lid is van de Woonbond? Dan heeft u nog meer keuzemogelijkheden.  U kunt dan ook aanmelden voor nieuwsbrieven die u helpen bij uw werk voor huurders. Of die u informeren over beleid van verhuurders en hoe u hier als organisatie invloed op kunt hebben.

Ledenaccount

Om nieuwsbrieven voor leden te kunnen ontvangen hebt u een ledenaccount nodig op woonbond.nl. Als u aanmeldt voor een ledennieuwsbrief en nog geen account heeft krijgt u een mail waarmee u zelf een account kunt aanmaken. Uw abonnement op ledennieuwsbrieven gaat in zodra uw account de status ledenaccount heeft gekregen. Een abonnement waarvoor u geen lid hoeft te zijn gaat direct in.

Extra voordeel voor leden

Wist u dat een ledenaccount nog meer voordelen biedt? Als lid krijgt u korting in onze webwinkel. En kunt u bij downloads die voor niet-leden ontoegankelijk zijn. Als persoonlijk lid van de Woonbond kunt u bovendien terecht bij onze ledenservice Huurderslijn als u een vraag over huren heeft. De Huurderslijn biedt telefonisch antwoord op vragen over huren, maar leden met een ledenaccount kunnen ook digitaal een vraag voorleggen. Bestuursleden van lidorganisaties die een vraag willen voorleggen kunnen terecht bij hun regioconsulent.

Nu aanmelden voor e-nieuwsbrieven

presentatie ZAV Woonbelang 2016
PowerPoint – 1,0 MB 859 downloads

                    Passend Toewijzen

Download hieronder de presentatie van Passend Toewijzen

Passend toewijzen (najaarsoverleg HV Woonbelang
PowerPoint – 268,5 KB 826 downloads