Wijkagent Jean Kloth. opvolger van wijkagent Xavier

 

Politie site gedeelte zuid limburg : Linkje

 

Wijkagent op inloopspreekuur  in Buurtcentrum de Boeckel

 

Het  Inloop Spreekuur Wijkagent  wordt gehouden, tijdens de openingstijden van het WSP,  

iedere donderdag van 9.00 tot 11.00 u

 

Tijdens dit spreekuur kunt u terecht  voor vragen, inlichtingen betreffende politiezaken in uw wijk en/of regio.

Tevens kan er dan aangifte worden gedaan.

 

Jeugdwet / ondersteuning van jeugdigen en ouders
Iedereen kan meedoen! Met inzet van uw omgeving, vrijwilligers, maatschappelijke partners (school,(sport)vereniging) en maatwerkvoorzieningen zorgen we er samen voor dat iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is. Niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk. Zo kunnen we méér mensen beter ondersteunen. Zo krijgen we meer voor elkaar!

 

 

Wat is de Jeugdwet?

De gemeente Maastricht is per 1 januari 2015 verantwoordelijk
- binnen de gemeente - voor zorg aan
jeugdigen met psychische problemen, voor jeugdigen
met een verstandelijke beperking, voor de gesloten
jeugdzorg, voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen,
jeugdreclassering. Ook gaat de
gemeente over jeugdhulp (ambulante, (semi) residentiële,
pleegzorg) en het inrichten van het advies- en
meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling
(Veilig Thuis).

Hoe werkt team Jeugd?

Melding
U laat de gemeente weten dat er behoefte is aan
ondersteuning. Dit kan ook worden gedaan door
iemand anders, bijvoorbeeld school of de huisarts.
Gesprek
Een medewerker van de gemeente maakt met u een
afspraak om de situatie samen met u door te nemen.
Dat kan bij u thuis, op school, in het gemeentekantoor
of eventueel telefonisch.
Beoordeling van de situatie
Er zijn geen standaardoplossingen: ieder kind is
anders. We kijken samen wat goed gaat en wat
minder goed lukt. Wat kan u zelf, waar kunnen de
mensen om u heen helpen en wat moet eventueel door
professionals worden opgelost?
Aanvraag
Als uit het gesprek blijkt dat u ondersteuning nodig
heeft dan wordt daarvoor een aanvraag opgestart en
beoordeeld.

Behoefte aan ondersteuning?
Meld het bij de gemeente!

Neem contact op met team Jeugd via:
Telefoon 14 043, keuze 3
E-mail jeugd@maastricht.nl
Bezoekadres Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht
Postadres Postbus 4902
6202 TC Maastricht

Buslijnen

Vanuit het Centraal Station in Maastricht kunt u
de bus nemen richting Sociale Zaken. De volgende
buslijnen stoppen op de halte Randwycksingel:
• Buslijn 1 richting De Heeg
• Buslijn 5 richting Heugem
• Buslijn 57 richting Gulpen