Home » Informatie » BuurtInfo en Wijkblad

De nieuwe Buurt info van De Heeg is weer uit.....

Het bekende wijkblaadje is hieronder te vinden

 

Klik op de link hieronder:

 

Link  <-------

 

 

 

 

Nieuw.... de wijkinfo wordt elke maand bezorgd in de heeg(de oplage is 500 stuks)

Aangezien dit niet genoeg is voor de hele wijk doen de bezorgers elke maand een ander deel van de heeg (zodat  "hagen" en de "borgen"en ook nog andere delen aan de beurt  komen.

Ook liggen er een stapel bij de jumbo (op de inpaktafel) en een stapel bij huisartsen en apotheek in de roserije.

 

 

 

Beste Buurtbewoners
Wij willen een officieel Buurtnetwerk in de Heeg oprichten. De Gemeente steunt ons daarbij, financieel en praktisch. Een Buurtnetwerk is een organisatie van buurtbewoners (in de vorm van een stichting) die onderzoekt wat wij in de wijk nodig hebben en daaraan werkt. Denk bijvoorbeeld aan ontmoeting en informele zorg, veiligheid en leefbaarheid in de buurt, de openbare ruimte (parkeren, groen, zwerfvuil enz kort om wat speelt er onze wijk de Heeg.)
Dat dit ...plan komt vanuit het Heegeneerke, is logisch: in en vanuit ons koffiehuis gebeurt al een heleboel voor en door buurtbewoners zelf.
Meer informatie over wat een Buurtnetwerk is en wat wij kunnen betekenen in de buurt, vindt u via de link:
http://perspectivity.org/…/150903_Buurtnetblad-A3-lowres.pdf
Wij willen graag met een aantal buurtbewoners tot verdere ideeën en plannen komen. Ook met u! Daarom organiseren we een eerste informatiebijeenkomst op woensdagavond 11 januari om 19.00 uur, in het Heegeneerke. Laat ons aub even weten of u daarbij kunt zijn. En neem gerust huisgenoten, buren en buurtgenoten mee.
Dank u wel en graag tot ziens ...

Inmiddels is de eerste bijeenkomst geweest met 25 man opkomst...

Willen we met zijn allen de wijk verbeteren dan zijn er echt meer mensen nodig...

Kijk voor meer info op de Facebook pagina van 

Heegeneerke   <- Klik

BOC Rozenstaete  <- Klik